Allmänt
Våra utbildningar
Anmälan
Anmäl dig till våra utbildningar genom att klicka på bilden nedan.

kontakta oss


Jorbruksverket


Asinger Education

Asinger Education erbjuder proffessionella utbildningar i sina datalokaler i Märsta inom "Djuromsorg vid slakt". Enligt den nya avlivningsförordningen; EG 1099/2009 kräver EU kompetensbevis för slaktpersonal från 1 januari 2013.

Jordbruksverket har godkänt oss som utbildningssamordnare för kompetensbevis avseende slakt och avlivning. För arbetslösa som vill jobba inom slakteri är denna utbildning en viktig merit för att få jobb.

Utbildningen och materialet är på svenska men vi erbjuder stöd främst på kurdiska och arabiska eller lätt svenska för de som inte behärskar svenska språket.

"Vårt mål är att erbjuda dig en kvalitativ utbildning med stöd och handledning på ditt språk."
Nyheter
Asinger Education har den 2014-01-20 blivit godkänt av Jordbruksverket som utbildningssamordnare för kompetensbevis avseende slakt och avlivning.

Våra priser
priser

QR

Vårt QR-visitkort